LIEPĀJAS KULTŪRAS PĀRVALDES 2016. GADA KULTŪRAS PROJEKTU KONKURSS

25.01.2016

Kultūras projektu konkursa vērtēšanas komisija 8.martā izvērtēja iesniegtos projektu pieteikumus un lēma, ka līdzfinansējumu saņems 34  projektu pieteikumu iesniedzēji. 

 

ATBALSTĪTIE PROJEKTI

 

Liepājas Kultūras pārvalde kultūras projektu konkursa pieteikumus pieņēma līdz š.g. 22. februārim. Kopumā tika saņemti 80 projektu pieteikumi, no tiem visvairāk pieteikumu saņemts mūzikas, dejas un vizuālās mākslas nozarē. Kopējā summa, kas tika prasīta projektu realizācijai, ir vairāk kā 240 000 EUR, kas sešas reizes pārsniedz pieejamo finansējumu – 40 000 EUR. 

 

Iesniegtie projekti veicina jaunu un inovatīvu kultūras ideju realizēšanu Liepājā, kas spēj radīt rezonansi un būt unikālas Latvijas un starptautiskā mērogā, kā arī veicina starptautisku pasākumu norisi Liepājā. Tāpat vairāki projekti sekmē radošo industriju attīstību un nodrošina pētījumus par Liepājas kultūras un mākslas telpu.

 

Vēstules par noraidītajiem projektu pieteikumiem tiks sagatavotas un nosūtītas uz iesniedzēju norādītajām adresēm pa pastu. Līdzfinansējuma līgumi tiks sagatavoti un nosūtīti pa pastu līdz 24. martam. Parakstot līgumu par līdzfinansējumu, jāiesniedz piešķirtā līdzfinansējuma izlietojuma tāme.

 

Liepājas Kultūras pārvaldes izsludinātā projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Liepājas pilsētai nozīmīgu kultūras projektu īstenošanu dažādās kultūras nozarēs, kā arī starpdisciplinārus projektus. 2016. gadā projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi, nosakot projektu realizēšanas termiņu no 2016. gada 27. marta līdz 2017.gada 26. martam. Piešķirtā finansējuma apjoms vienam projektam ir no 500 EUR līdz 5000 EUR.

 

Projektu pieteikumus izvērtēja projektu vērtēšanas komisija šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Atis Egliņš-Eglītis

Komisijas locekļi:

Linda Markus-Narvila

Sandra Okuņeva

Monta Krafte

Sanda Liepa-Vjakse

Jevgenija Skoraja

 

Saskaņā ar nolikumu, šī gada konkursa projektus vērtēs saskaņā ar administratīviem un kvalitatīviem vērtēšanas kritērijiem. Vadoties pēc šiem kritērijiem, projekta iesniedzējam būs viegli saprast vai visa svarīgā informācija ir iekļauta projektā. Jāņem vērā, ka projekta apraksts jāveido īss un precīzs, katrai sadaļai ir ieviests vārdu skaita ierobežojums. 

 

Ar kultūras projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

 

Projektu konkursa nolikums 2016

1.pielikums - Projekta pieteikuma veidlapa

2.pielikums - Projekta apraksta veidlapa

3.pielikums - Projekta izmaksu tāmes paraugs

4.pielikums - Vērtēšanas kritēriji

5.pielikums - Finanšu atskaite

6.pielikums - Saturiskā atskaite